Zeepost is de digitale nieuwsbrief voor de chartervaart. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.
De Zeepost wordt wekelijks verstuurd naar  1.150+ adressen.
Heb je zelf nieuws voor
Zeepost, mail dan aan wouter@zeepost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken naar "Maritiem Dus",  IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

Zeepost 906, 18 april 2018
Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbzFikkers

Zeilschip Egberdina,klipper, aak, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Marken,zeilen, zeilschip, zeiltocht, klipper, teambuilding, relatiedag, bruiloft, bedrijfsuitje, trouwen,Markermeer,IJsselmeer,Zuiderzee,Pieperrace,zeilrace,VOC,Halve Maen,huwelijks zeiltocht,huwelijk,trouwdag,zeilcursus,dagtochten,schipper

Register Holland

Fox vertalingen

zeilklippers

zeilklippers

Morgenster


Piet Blaauw
de Vries Zeilmakers
onlinezeilen

EOC Expertise

Hitek


Kooij
MdeGroot

TSC
Rood boven groen

Frisian Sailing Com
Cinema
Patrijspoorten

UB Sails

Hartzuiker
Ventis

Zeilmakerij Molenaar
Zeilcharter de Vriendschap

Shiptron

Bureau Scheepvaart Certificering
Zeilpunt

 Doeve Makelaars

Taxi Enkhuizen

tvk instruktie
VHZC
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Next Generation Shipyards
Zeilschip Bounty
Scheepswinkel van Meer

defotoboot

Historische Zeilvaart Harlingen
AtSea
friesevloot

SRFVoor evenementen en
wedstrijden kijk je hier


BBZ nieuws:

— AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overig nieuws:

— 10.000ste bezoeker voor Afsluitdijk Wadden Center
— Charterschepen ankeren tegen havengelden
— Jonge denkers gezocht voor onvergetelijke expeditie

— Zandwinning IJsselmeer stuit op bezwaren

— Binnenvaart sluit akkoord voor minder broeikasgassen
— Staande Mastroute van 3 t/m 14 mei gestremd

— Chocoladefabriek met aanlegplaats voor Tres Hombres

— Oesterbanken slibben haven Terschelling dicht
— Acht weken naar school op de oceaan

— Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclames

— Landelijke Reddingbootdag: 28 aprilBBZ nieuws

— AVG – Algemene Verordening GegevensbeschermingOp 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan nieuwe privacyregels. Verenigingen, scholen, bedrijven en dus ook ondernemers in de chartervaart! De nieuwe eisen staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Als je niet voldoet aan de eisen kan je hoge boetes krijgen.

De wet eist een inspanning. Je moet aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dit dat je tenminste een privacybeleid moet hebben, waarin je aantoont dat de persoonsgegevens van je potentiele klanten bij jou ‘veilig’ zijn; dat de afspraken met externe partijen over de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst; en dat je weet wat je doen moet in geval er sprake is van een data-lek.

Om het je als ondernemer iets gemakkelijker te maken, heeft de BBZ de volgende documenten gemaakt: model Privacybeleid, een model Verwerkersovereenkomst en een Protocol data-lekken. Je vindt deze op ons ledenportaal onder het kopje ‘Ondernemen’.
Mocht je in het gebruik van deze documenten belangrijke aanvullingen of verbetersuggesties hebben, dan horen wij dit graag. Voor meer informatie: maartje@debbz.nl.
Nog geen lid? klik hier voor het aanmeldformulier  


Einde BBZ nieuws
— Zandwinning IJsselmeer stuit op bezwaren


Het geplande werkeiland
 
Tenminste zes belangengroepen en enkele tientallen bewoners hebben bezwaren ingebracht tegen het plan voor zandwinning bij de Friese kliffenkust.

De industriële zandwinning voor dertig jaar zou volgens de belangengroepen overlast veroorzaken in drie stiltegebieden voor de kust. Het industriële werkeiland komt zo’n 5 kilometer uit de kust van de kliffen bij Oudemirdum en Mirns te liggen.

Locatiekeuze
De meeste uitgebreide bezwaren tegen het zandwinningsplan worden ingebracht door Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Bosk en Greide, enkele bedrijven en particulieren. Zij betwisten de locatiekeuze en gekozen winmethode. Bosk & Greide zegt dat er zonder goede redenen is afgeweken van de eerst gekozen locatie dichter tregen de Noordoostpolder aan, nabij de vaarroutes met hogere geluidszones en verder af van de natuurgevoelige locaties. Zij wil een nieuw vergelijkend onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van de oorspronkelijke locatie en de nu gekozen locatie vlak onder de kliffen.

Ook had de mogelijkheid moeten worden onderzocht naar de verwerking van het zand aan de vaste wal in plaats van op een werkeiland. Dat zou volgens de Bosk en Greide tegenwoordig niet meer nodig zijn.

Zij wijzen erop dat het IJsselmeergebied steeds verder wordt geïndustrialiseerd met plannen voor windmolenparken, uitbreiding van havens en overslagterreinen. De conclusie van de Milieueffect- rapportage dat de natuur weinig lijdt onder het zandwinningsproject noemt Bosk en Greide onbegrijpelijk.
Lees het gehele artikel op de bron: LC plus  
— Charterschepen ankeren tegen havengeldenNieuwe trend onder zeilende charterschepen: ankeren buiten de haven. Niet alleen vinden de gasten dat mooi, het spaart ook nog eens havengeld uit. Volgens schipper Len Pool van de tweemastklipper Nooit Volmaeckt levert een week ankeren hem zo’n 500 euro op. Schipper Pool vindt dat de havenplaatsen hun inkomsten niet uit de schippers zouden moeten halen, maar uit de omzet die de gasten van de charterschepen meebrengen.

Gasten van charterschepen zouden gemiddeld 40 euro per persoon in een havenplaats uitgeven, die van schipper Pool vaak nog meer. De havenplaatsen zouden dus beter charterschepen kunnen lokken met lagere havengelden, zodat de gasten hun geld uitgeven in de stad.
Bekijk de vlog van Heere Heeresma jr. op Youtube
— Jonge denkers gezocht voor onvergetelijke expeditieClean2Antarctica brengt jonge denkers en bedrijven samen, want wij zijn er van overtuigd dat een frisse wind van jonge mensen in een bedrijf kan leiden tot duurzame oplossingen voor allerlei vraagstukken. We dagen ze uit voor een Quest for Change. We zijn op zoek naar doeners tussen de 18 tot en 28 jaar met een creatief denkvermogen, met zin in avontuur, met verschillende studie- en werkachtergronden en met de wil samen te werken.

Zeilende denktank
Tall Ship Morgenster, een groot Nederlands zeilschip wordt een zeilende denktank met acht maanden lang een wisselend team van deze twintig jonge mensen. Vanaf september 2018 vaart Tall Ship Morgenster van Amsterdam naar Punta Arenas in Chili én terug in zes etappes. Tijdens elke etappe komen vraagstukken van een andere bedrijfstak aan bod.

Bedrijven zijn benaderd met de vraag of wij ze kunnen helpen met een duurzaamheidsvraagstuk. Met onze Quest for Change bieden we consultancy op het gebied van duurzaamheid op een unieke manier. Duurzaamheid betekent een omslag in denken, vaak ook in organisatie. Door jonge mensen met een frisse blik naar de vragen te laten kijken, komen er frisse ideeën. En worden verbindingen gelegd tussen bedrijven en jonge denkers. Een unieke ervaring tijdens een onvergetelijke expeditie.

Jonge denkers en doeners kunnen zich hier tot 30 april aanmelden
— Het Westgat wordt gebaggerd


Afgelopen winter moest de ZK 80 worden losgetrokken, foto Rederij Noordgat

De vlag kan uit in Lauwersoog: na jaren van gesteggel en voorbereiding kan het baggeren van het Westgat tussen Ameland en Schiermonnikoog van start.

Grote kotters
Het Westgat vormt de snelste toegang van de Noordzee naar de haven van Lauwersoog. Maar de doorgang slibde langzaam dicht waardoor de grotere viskotters er niet meer langs kunnen. Daardoor wijken die grote viskotters uit naar Harlingen, de Eemshaven en Delfzijl.

Kwetsbaar natuurgebied
Baggeren om de doorgang weer vrij te maken klinkt simpeler dan het is: het Westgat is onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee, een kwetsbaar natuurgebied waar niet zomaar gebaggerd kan worden. Een jaar geleden kwam er na jaren van overleg toch toestemming van het Rijk om éénmalig te mogen baggeren. Daarna volgde nog een periode waarin bezwaar gemaakt kon worden tegen het besluit. Die periode is deze week afgesloten zonder dat er bezwaar is gemaakt.

Dynamisch
Het is de vraag of het baggeren de oplossing is voor de lange termijn: de Waddenzee is een dynamisch natuurgebied, en de kans is groot dat het Westgat weer snel dichtslibt. Volgens Post zijn de deskundigen daarover verdeeld: sommigen denken dat de doorgang weer snel ondiep wordt, anderen denken dat de getijdestroming de doorgang open houdt als die eenmaal doorgestoken is. Dat zal de komende jaren moeten blijken.
Lees het gehele artikel op de bron: RTVNoord — Zondvloed van spiering op IJsselmeerkustDe IJsselmeervissers mogen dit jaar geen spiering vangen, maar intussen spoelt de vis massaal aan op de IJsselmeerkust.

De Urker IJsselmeervisser Jacob Visscher (UK122) trof op een strandje bij Urk zaterdag massa’s aangespoelde spiering aan. ,,Wij mogen ze niet vangen vanwege de vogels die ze vreten en nu spoelen ze dood aan op het strand en er zit geen vogel bij. Ik vis al twintig jaar op het IJsselmeer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’’, zegt Visscher.

De Hoorse IJsselmeervisser Jan Last komt de spiering dagelijks tegen als hij palen voor grote fuiken in het IJsselmeer zet. Die zijn bedoeld voor de palingvangst en wolhandkrab die 1 mei van start gaat. Hij maakte bezwaar bij de overheid tegen het visverbod op spiering en wilde met proefvangsten aantonen dat er wel degelijk spiering is, maar dat werd op straffe van een boete verboden.

Last krijgt nu zijn gelijk. ,,Wat een misrekening. Dit gaat toch helemaal nergens meer over. Ze hebben geen idee hoe het IJsselmeer in elkaar zit. Er is wel degelijk spiering, ik zie ze iedere dag. Maar dat ze zo massaal aanspoelen, heb ik nog nooit eerder meegemaakt.’’
Lees het gehele artikel op de bron: NHD 
— 10.000ste bezoeker voor Afsluitdijk Wadden CenterHet Afsluitdijk Wadden Center heeft, binnen twee weken na de officiële opening, de 10.000ste bezoeker mogen ontvangen. Attie Meenink uit Borculo had 'niet verwacht dat zij deze bijzondere bezoeker zou worden: 'Ik had al veel gehoord over het Afsluitdijk Wadden Center, maar dit was wel een heel leuke eerste entrée.' De medewerkers van het Afsluitdijk Wadden Center zijn blij met deze mijlpaal. Verwacht wordt dat het beleefcentrum jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.


Genoeg te doen
Bezoekers kunnen in meer dan tien talen alles te weten komen over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rondom de Afsluitdijk. Daarnaast is het mogelijk om verhalen te ontdekken en te beleven. Zo is er een stormtheater, een interactief aquarium voor jonge bezoekers, de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely en media 2018 volgt een 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving van de Afsluitdijk, Friesland en de kop van Noord-Holland.
Bron: Afsluitdijk Wadden Center
— Binnenvaart sluit akkoord voor minder broeikasgassenDe binnenvaartsector ondertekende vandaag samen met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Declaration of Nijmegen. Hiermee verklaart de sector de komende jaren alles uit de kast te halen om sneller te vergroenen. Het doel is concurrerend blijven met weg- en spoorvervoer, en 20 procent minder CO2-uitstoot in 2030.

In de Declaration of Nijmegen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met European Green Capital Nijmegen, spreken overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers af dat zij versneld het scheepsvervoer verduurzamen. Op dit moment stoot de binnenvaart jaarlijks zo’n 2,1 Megaton uit, in 2030 moet dat teruggebracht zijn tot maximaal 1,7 Megaton. Dat is een besparing van 20 procent, wat gelijkstaat aan de uitstoot van bijna 50.000 huishoudens. Deze doelstelling wordt ook in het nog te sluiten Klimaat- en Energieakkoord opgenomen. In 2050 moet de binnenvaartsector klimaatneutraal zijn.

Driestappenplan
De Declaration legt vast dat de deelnemende partijen werken volgens een driestappenplan: via haalbaarheidsonderzoek en demonstraties naar praktijkpilots, en als stap drie opschaling. Tot eind 2020 vindt de grensoverschrijdende verkenning plaats naar duurzame binnenvaartoplossingen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar emissies, maar ook naar de aandrijflijn en alternatieve en hernieuwbare brandstoffen.


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOCbbz— Staande Mastroute van 3 t/m 14 mei gestremdGouda – De Staande Mast Route zal van 3 tot en met 14 mei 2018 bij Gouda gestemd zijn vanwege werkzaamheden aan de Hefbrug over de Gouwe. De stremming geldt voor scheepvaartverkeer hoger dan 7 meter, vaartuigen lager dan 7 meter kunnen ongehinderd onder de brug doorvaren.

De beweegbare dubbele spoorbrug in Gouda, de Hefbrug, is eerder dan verwacht toe aan groot onderhoud. Om het treinverkeer en de scheepvaart veilig door te kunnen laten gaan, voert ProRail in de periode februari tot en met mei 2018 herstel- en vervangingswerkzaamheden uit aan de brug. De haalkabels waarmee de brugdelen omhoog worden gehesen moeten worden vervangen. De brug met spoor, bovenleiding en beveiliging moet weer goed worden afgesteld.

Werken in de meivakantie
De Hefbrug ligt op één van de drukst bereden spoortrajecten en over het enige deel van de Staande mast route waar geen alternatief voor is van Nederland. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor trein- en scheepvaartverkeer, gebeurt het werk op en vanaf de brug. Een deel van de werkzaamheden kan echter alleen uitgevoerd worden als er geen treinverkeer rijdt. De eerstvolgende beschikbare treinvrije periode is van 10 tot en met 14 mei, wanneer ProRail tal van werkzaamheden aan het spoor uitvoert. Herstel van de Hefbrug is daarom rondom deze periode in de meivakantie gepland.
— Chocoladefabriek met aanlegplaats voor Tres HombresChocoladeproducent Chocolatemakers bouwt in de Amsterdamse haven een zeer duurzame chocoladefabriek die geheel zelfvoorzienend zal zijn op het gebied van energie. Ook wordt de fabriek opengesteld voor bezoekers.

Locatie
De fabriek wordt gerealiseerd op de Radarweg, vlakbij station Sloterdijk. Op de locatie moest rekening worden gehouden met een aalegplaats voor het zeilschip Tres Hombres. Eens per jaar reist het zeilschip de Atlantische Oceaan over om cacaobonen op een duurzame manier naar Nederland te vervoeren. Op deze manier wil Chocolatemakers aandacht vragen voor duurzaam transport.

Chocolatemakers is de enige chocoladeproducent in Nederland die alle schakels in de keten zelf in handen heeft. Op deze manier wil het bedrijf zo duurzaam mogelijk chocolade produceren. Sinds 2011 wil Chocolatemakers al laten zien aan mensen dat de gehele cacaoketen transparant, eerlijk en duurzaam kan zijn. Met de komst van de nieuwe bezoekbare chocoladefabriek kan dat nu eindelijk.
— Oesterbanken slibben haven Terschelling dicht


 
DEN HAAG Groeiende oesterbanken slibben langzaam de haven van Terschelling dicht. De gemeente verwacht in de toekomst problemen met de toegankelijkheid voor de veer- en reddingsdiensten. Het gaat om de Japanse oester, een oprukkende exoot.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vraagt de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat om maatregelen. De haven moet goed op diepte blijven, bepleit onder anderen Kamerlid Harry van der Molen. Hij stuitte recent op het probleem tijdens een onderhoud met de Terschellinger wethouder Hendrik van der Wielen.
— Acht weken naar school op de oceaanTerwijl haar klasgenoten braaf in de klas de lessen bijwonen, bevindt Floore Ridderhof zich op zee. Aan boord van de Wylde Swan, een veertig meter lang zeilschip, vaart de zestienjarige Castricumse van Cuba richting Europa.

Hoewel lol maken er zeker bij hoort, is de zeilreis niet in de eerste plaats bedoeld als plezierreisje. Het is een ’onderwijsreis’ van de in het Friese Makkum gevestigde organisatie Masterskip.

Dat wil zeggen: leren aan boord van het schip en tegelijk levenservaring opdoen met leeftijdsgenoten. Bedoeld voor leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo. De nadruk ligt op de bètavakken. Onderweg leren de leerlingen navigeren, zeeroutes uitstippelen en de natuurkundige aspecten van het zeilen.

Floore Ridderhof komt uit een sportief gezien. Moeder is sportarts van beroep en altijd al gek geweest van watersport. Vader heeft van coaching en training op sportief gebied zijn vak gemaakt. Floore is een fanatiek voetballer en voetbalcoach en geeft in de zomermaanden surfles. Na haar eindexamen op het Bonhoeffercollege wil ze naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Floore was aanvankelijk een beetje gereserveerd. Vooral omdat meedoen aan de bijna acht weken durende zeilreis meer dan 6000 euro kost. Een bedrag dat ze van haar ouders grotendeels zelf bijeen moest sprokkelen. Annelies: ,,Door het geld zelf te verdienen en je daar echt voor in te zetten, blijkt je intrinsieke motivatie. Bij een vorige editie is er jongen meegegaan van wie de ouders het hele bedrag hadden betaald. Die haakte halverwege af. Je moet dit wel écht willen en er iets voor over hebben.’’
Lees het gehele artikel over twee pagina’s op de bron: NHD  
— Gegevens KvK-inschrijvingen gebruikt voor reclamesBedrijven gebruiken data uit de Kamer van Koophandel om zzp'ers te targeten op Facebook. Zzp'ers en andere kleine ondernemers zien dan in hun privé-Facebook-account advertenties op basis van hun zakelijke KVK-inschrijving, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Volgens de privacywaakhond is het twijfelachtig dat de Kamer van Koophandel data van ondernemers verkoopt aan adverteerders, terwijl ze niet met dat doel zijn verzameld. Later deze week gaat de waakhond met de KvK om tafel.

Onder meer autofabrikanten Toyota en Lexus hanteerden de praktijk. Zzp'ers met kantoorbanen zoals tekstschrijvers of boekhouders krijgen daarbij advertenties voor andere auto's dan een loodgieter of iemand met een gevelrenovatiebedrijf. "Die raden we dan een bedrijfswagen aan", zegt Ahmed Benachour, chief operating officer van Havas Media.

Naast die autofabrikanten plaatsen ook zorgverzekeraar CZ, multimediabedrijf Ziggo en mogelijk ook de zakelijke winkelketen Makro advertenties op basis van KVK-data. Gespecialiseerde bedrijfjes uploaden gegevens van zzp'ers en kleine bedrijven naar Facebook, waarna dat sociale netwerk de relevante profielen erbij zoekt. Vervolgens kunnen de adverteerders gericht advertenties plaatsen.

Verplicht
Dat de Kamer van Koophandel data verkoopt, is bekend: zzp'ers kunnen meepraten over de telefoontjes en brieven die je kunt verwachten als je je inschrijft. Dat de KvK data verkoopt terwijl inschrijving verplicht is, zorgt al langer voor kritiek: gisteren zei de Autoriteit Persoonsgegevens die datadeling onder de loep te nemen.
Lees het gehele artikel op de bron: NOS 
Of lees dit artikel: “Hoe voorkom je als zzp'er dat iedereen je adres en telefoonnummer googlet” hier  
— Werk veilig: draag je reddingsvestBeroepsschippers en hun bemanning adviseren we ten zeerste om altijd een reddingsvest te dragen als zijn naar buiten gaan. Maak van het aantrekken van je reddingsvest een gewoonte. Wees alert en denk aan de risico’s van overboord vallen zonder vest. Werk veilig, wees professioneel.

Reddingsvesten met een capaciteit van 150 Newton werken goed zolang je kleding geen lucht vasthoudt. Draag je (zware) werkkleding of laarzen, draag dan een vest van 275N.

Willen of moeten
Het dragen van een reddingsvest is in veel gevallen verplicht gesteld. Bemanningsleden en andere personen aan boord van een schip bestemd voor bedrijfsmatig vervoer moeten reddingsvesten dragen:
 - Bij het aan of van boord gaan, als er gevaar bestaat voor in het water vallen
 - In de bijboot
 - Bij werkzaamheden buiten boord
 - Bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien er geen doorlopende reling van 90 cm aanwezig is.

Bij de laatste wijziging van het BPR 1 januari 2016 is ook het gebruik van reddingsvesten voor bedrijfsmatige schepen voor het BPR-gebied verplicht.
Meer informatie: Zie wijzigingen BPR  
Bekijk het hele artikel op de bron: Varendoejesamen 
— Landelijke Reddingbootdag: 28 april
   


Op zaterdag 28 april 2018 stelt de KNRM haar deuren open voor haar donateurs en andere bezoekers om een kijkje te nemen in de keuken van de Redding Maatschappij.

Reddingbootdag is dé dag voor donateurs om actief kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Reddingbootdag wordt door alle 45 reddingstations van de KNRM georganiseerd, het programma duurt van 10:00 tot 16:00 uur.

Bij de KNRM draait alles om vrijwilligerswerk, het reddingswerk kan niet bestaan zonder de 1.300 vrijwilligers. Met hart en ziel zijn velen al jaren verbonden aan hun reddingstation. 365 dagen per jaar staan ze klaar. Niet elke dag voor een redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar. Voor échte reddingen en dankbare hulpverleningen.

De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding Maatschappij een warm hart toedragen. En voor die mensen is Reddingbootdag.

Want deze Redders aan de wal, zoals de KNRM haar donateurs noemt, steunen de redders niet alleen met een vaste vrijwillige bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders.
Voor meer info kijk je hier — Berichten in de Scheepspost van deze week— Meegetrokken door de zuiging
— Vaar in juli mee met het machtige Friese houten vlot
— Hout-Vaert 2018: molenaar van De Rat bouwt authentiek
     houtvlot


— Schippers van weleer, Albertus Gerardus Deen

— De zeilpramen vieren 28 april hun proloog op de Hegemar
— Jonge denkers gezocht voor onvergetelijke expeditie

— Koning van België weer welkom in notarisboot

— Leiden eind juli drie dagen vol oude schepen
— Antarctische expeditie hoopt op Shackleton-scheepswrak

— Scheepswerfsite Baasrode heeft wind in de zeilen

— Maritiem Museum nodigt schepen uit aan gastensteiger
— Gemeente Vlissingen doet aangifte tegen schatgravers

— Maritiem Museum stoot historisch Zwammerdamschip af

— Beurtvaart in het Binnenvaartmuseum
— Archeologen onderzoeken scheepswrak bij Oranjemolen

— Steeds minder schip: Elisabeth Smit

— Open dag Stichting Huizer Botters komende zaterdag

— Replica zeilwagen wordt historisch feest

— Landelijke Reddingbootdag: 28 april


— Evenementen komende week


Zeepost wordt mede mogelijk gemaakt door: